Sünnet Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?


Sünnet derisi, penis ucunda bulunan, idrar çıkış deliğini kapatan ve o bölgede boşluk oluşturan cilt parçasına verilen isimdir. Bu deri parçasının kesilerek alınması ise sünnet olarak adlandırılmaktadır. Sünnet, çok eski tarihlerden bu yana farklı topluluklarda gelenek olarak uygulanmakla birlikte bazı dinlerde de şart koşulmaktadır.

Sünnetin Yararları Nelerdir?

Sünnet derisi, penis ucunu ve idrar deliğini örtmekte olduğundan bu deri parçasının altında havasız kalan, pislik ve salgıların biriktiği ve sürekli olarak idrarla temas halinde olan bir alan ortaya çıkmaktadır. Bu alanın düzenli olarak temizlenmemesi halinde enfeksiyon oluşumu için uygun havasız ve nemli ortam oluşmaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları taşımak için uygun bir alan haline geldiği gibi sünnet derisinin özellikle çocuklarda yapışması idrar çıkışını da engellemektedir. Penis apsesinin yanı sıra parafimozis (peniste kan akımının bozulması) gibi sorunlara da neden olabilmektedir. Deri parçasının sünnet ile alınması, tüm bu sorunların engellenmesinde etkili olmaktadır.

Sünnet Ne Zaman Yapılmalıdır?

Sünnet için uygun yaş konusu oldukça tartışılan konulardan biridir. Çocuğun psikolojik gelişiminin devam ettiği 2 – 7 yaş arasında sünnet yapılması çok uygun görülmemekle birlikte, çocuk için bir travma haline getirmeden ve ortada korkutucu bir durum olduğu düşüncesine kapılmasına izin vermeden yapılması önemlidir. Genel anestezi altında yapılan sünnet operasyonlarında çocukların daha rahat ettikleri gözlenmektedir. Yaranın iyileşme süresi ya da operasyonun başarısı açısından ise yaş herhangi bir önem taşımamaktadır.

Yenidoğan sünneti, bebeğin doğumundan hemen sonra yapılmaktadır ve sağlıklı bir bebekte yapılan sünnette iyileşme çok daha hızlı olduğu gibi cerrahi ya da psikolojik komplikasyon ihtimali de çok azalmaktadır.

Sünnet Nerede Yaptırılmalıdır?

Sünnetin ciddi bir cerrahi müdahale olduğu ve sünnet sonucunda ciddi kalıcı sakatlıklar oluşabildiği unutulmamalıdır. Hem psikolojik yaklaşım, hem de anestezi uygulanması, cerrahi ve estetik açıdan sünnet operasyonunun profesyonel kişilerce gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi sünnetin de steril ortamda yapılması gerekmektedir. Steriliteyi sağlayacak ve koruyacak donanıma sahip bir ortam sünnet için de ideal ortam olacaktır. Sünnet sonrasında cerrahi müdahale ya da anestezi uygulamasından kaynaklı komplikasyonlar gelişebileceği göz önünde bulundurularak gerektiğinde acil müdahaleye imkân tanıyan sağlık kuruluşları tercih edilmelidir.

Sünnet Nasıl Yapılır?

Sünnet öncesinde, lokal ya da genel anestezi yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına karar verilmelidir. Anestezi tercihinde, sünnet olacak çocuğun yaşının yanı sıra psikolojik olarak operasyona hazır olup olmadığı da önem kazanmaktadır. Farkındalığın henüz oluşmadığı 6 aylık öncesi dönemde ya da çocuğun durumu kavrayıp kabullenmiş olması halinde lokal anestezi tercih edilebileceği gibi aksi durumlarda genel anestezi uygulanması tercih edilmelidir.

Sünnet Ücreti Talep Edin